Isithuthi Esihamba Emanzini Nasemhlabeni Sizokwethulwa Ngosuku LokukhangisaHealth Sciences

Abafundi bonyaka wokugcina kwezobuNjiniyela Bezemishini bematasa beqedelela ukwakha isithuthi sabo esihamba emhlabeni nasemanzini esizokhangiswa ngomcimbi womkhakha.Abafundi bonyaka wokugcina kwezobuNjiniyela Bezemishini bematasa beqedelela ukwakha isithuthi sabo esihamba emhlabeni nasemanzini esizokhangiswa ngomcimbi womkhakha.

Click here for English version

Isithuthi esisebenza ngogesi esakhiwe abafundi abane base-UKZN sizokhangiswa nokunye emcimbini wokukhangisa WezobuNjiniyela Bezemishini ngoLwesihlanu oluzayo. 

Iqembu labafundi abakhe lesi sithuthi lihlanganise oMnu Nicolass da Silva, uMnu Marco Lopes, uMnu Lareesan Naidu noMnu Roneil Sivanandan, bonke abamatasa kumanje ukuze baqinisekise ukuthi isithuthi  silunge ngesikhathi.

Inhloso yabo kwakuwukwakha isithuthi senani eliphansi esingahamba ngokukhululeka emhlabeni nasemanzini ngokusebenzisa amandla kagesi.

Isakhiwo saso sihlanganise izingxenye zesithuthuthu esinamasondo amane nesikebhe ngenhloso yokuthi sikwazi ukuthi sihambe ngesivinini esingafinyelela emakhilomitheni angama-60 ngehora nesivinini esingama-40 amakhilomitha ngehora emanzini.

Abafundi bebelulekwa umholi wezokufunda eMnyangweni WezobuNjiniyela Bezemishini uSolwazi Glen Bright.

Ifulemu yesithuthi eyi-aluminiyamu yakhiwa u-Lopes. ‘Bekubalulekile ukuthi kwakhiwe umzimba wesithuthi ngendlela ezoheha umphakathi futhi iphephe uma sesisetshenziswa,’kusho u-Lopes.

U-Naidu uthe: ‘Sengibona into eqale iwumcabango kodwa manje osekuyinto ephilayo.’ Umsebenzi wakhe bekuwukwakha uhlelo lomgogodla oluhambelana nokuma komzimba kwesikebhe nolunye uhlelo lokukhipha isithuthi sasemanzini ngokusebenzisa ugesi.

Iqhaza lika-Sivanandan kube ukudweba futhi akhe umgogodla wangemuva, nezinsiza zokuphehla amandla namagiya. Futhi uphinde wadweba futhi wakha ifulemu yangemuva ne-ekseli yakhona. ‘Ngikuthokozele kakhulu ukubamba leli qhaza ngoba kunginike inselelo,’ usho kanje.  

U-Da Silva ubesebenza ngogesi futhi wadweba umzimba wesithuthi kabusha.’Ngiyaziqhenya ngokuba yingxenye yalo msebenzi ngoba ababaningi abantu esebeke babona imoto ehamba emanzini nasemhlabeni. Ingeyokuqala yohlobo lwayo lapha eNingizimu Afrika,’ kusho u-da Silva.

U-Bright uchaze ukuthi injongo yemisebenzi yonyaka wokugcina ezifundweni zobunjiniyela bemishini ukufundisa izindlela ezihlukene zokuxazulula izinkinga zezobunjiniyela ezikhona. ‘Sihlose ukukhombisa abafundi ukuthi ukuqondisisa kahle ngokudweba, ukuhamba, ezamanzi nezokuphepha kungasetshenziswa kanjani ukuze kuhlangane umsebenzi.’ 

Basetsana Mogashoa