Umfundi WezeSintu Uklonyeliswe Ngendondo i- Young Achievers Award Yonyaka wezi-2016Law and Management Studies

UMnu Sanele Gamede – Oklonyeliswe ngendondo yonyaka wezi-2016  ye-KZN Young Achievers Award emkhakheni Wezobuchwepheshe BezokuXhumana.UMnu Sanele Gamede – Oklonyeliswe ngendondo yonyaka wezi-2016 ye-KZN Young Achievers Award emkhakheni Wezobuchwepheshe BezokuXhumana.

Click here for the English version

Umfundi weziqu zeMastazi kwezamaSiko nezokuXhumana uMnu Sanele Gamede uklomeliswe ngendondo i-Young Achievers Award yonyaka wezi-2016 emkhakheni wezobuChwepheshe BezokuXhumana ngenkampani yakhe i-ILada Techonologies.

‘Ngithanda ukubonga bonke abantu abebengisekelile nabakethe inkampani yami. Ukuthola le ndondo kuyinto enkulu kimina,’usho kanje.

Oyi-CEO ye-KZN Young Achievers Awards, uMnu Mthobisi Mkhize, uthe: ‘Sihlonipha intsha yase-KZN ngemisebenzi yayo eyenza umehluko emiphakathini. USanele uyintshisekelo kwabanye abafundi abasha ngoba ungumuntu osebenza kanzima. Sinethemba lokuthi lo mklomelo uzomvulela amathuba.’

Imisebenzi kaGamede kwezebhizinisi yaqala ngenkathi edayisa umoya womakhalekhukhwini ekhempasini. Ngonyaka wezi-2012 wavula isitolo esincane endaweni ehlala abafundi lapho wayedayisa umoya wamaselula kanye namanandi Gamede’s ngaphambi kokunikezwa isikhala esincane sokuqhuba ibhizinisi lakhe ekhempasini i-Howard College ngonyaka wezi-2013.

Intshisekelo nokuzimisela kukaGamede’ kwezamabhizinisi kumholele ekusunguleni nokubhalisa inkampani yezobuchwepheshe ekhanda imishini yamalephthophu ibuye idayise amasha kanye nakhandiwe.

‘Okuhloswe yinkampani yami ukulekelela abafundi,’ usho kanje. ‘Manje abafundi abasidingi ukuthi baye edolobheni ukuyolungisa imishini yabo ngoba kunomuntu osekhempasini ongabasiza ngabakudingayo ngenani elifanele. Abafundi bayasizakala ngoba abakhokhi imali yokugibela futhi baphephile nasebugebengwini,’ kuchaza uGamede.

Unenkampani ethuthukisa abantu ebizwa nge-Career Master ehlinzeka ngokuqeqesha kwezempilo, ezamabhizinisi, ezokudayisa, kanye nezemisebenzi.

Uma udinga imininingwane ngokwenziwa yinkampani ka-Gamede, xhumana naye nge-imeyili ethi: info@iladaholdings.co.za.

Melissa Mungroo