Amakhishi Amasha Abafundi Base-O BlockLaw and Management Studies

Abafundi besebenzisa elinye lamakhishi amasha ekhempasini yase-WestvilleAbafundi besebenzisa elinye lamakhishi amasha ekhempasini yase-Westville

Click here for the English version

Umnyango Wezezindawo Zokuhlala Abafundi ufake amakhishi ayishuminambili endaweni yokuhlala i-O block ekhempasini yase-Westville.

Abafundi base-O-Block abebephekela ezindlini zokulala manje sebenendawo ephephile yokuphekela ukudla okunempilo.

Umfundi owenza unyaka wesithathu weziqu zokwelapha ngokuvocavocisa, uNkz Kholeka Mhlongo, uthokoze kakhulu ngendawo entsha. Wonke umuntu unokwesasa ngalamakhishi. Bese sifikile isikhathi,’ kusho uMhlongo, uhlele ukupheka i-pasta kule ndawo. 

Ubonge umphathi uNkk Lorraine Khumalo, ‘ngokuhlezi ebaseka’.

Bekhuluma emcimbini wokuvula, ama-DSRA oMnu Sbu Khumalo noMnu Kgotla Marumola bancome imizamo yabasebenzi nabaholi babafundi ngokuqinisekisa ukuthi umsebenzi uyafezwa. UKhumalo ugqugquzele abafundi ukuthi banakekele amakhishi bawgcinele nabafundi abaseza.

UMongameli Womkhandlu Wabafundi wase-Westville SRC uMnu Kwanele Mbatha uthe i-SRC ikubeka phambili ukulekelela abafundi uma kunezimo eziphuthumayo uphinde wabonga yonke iminyango yeNyuvesi ebambe iqhaza.

Oyilungu lekomidi lasezindaweni zokuhlala uNkz Joy Nyuswa uthe uthokoze kakhulu ngamakhishi ngoba abanye abafundi bebephekela ezindlini zabo. Ugcizelele nokubaluleka kokusebenzela inhloso eyodwa.  ‘Sonqoba simunye,’ kusho Nyuswa.

UMnu Nceba Duma obhekelele ezenhlalo ezindaweni zokuhlala ugcizelele ukubaluleka kokuthi abafundi babe namakhishi ezindaweni zokuhlala. 

Raylene Captain-Hasthibeer